Reputatieschade; is dat te verzekeren?

Het eerste wat mij te binnen schiet; is reputatieschade te meten en dus uit te drukken in geld en ten tweede; als je je verzekeringsgeld hebt ontvangen, krijg je dan ook je reputatie terug?

Je naam door het slijk gehaald door een ex-medewerker? Negatieve publiciteit als gevolg van een bedrijfsblunder, hoax of echt de boel met opzet belazerd? Dat los je op met een online reputatieverzekering of een online reputatie-garantie. Althans, die belofte doen verzekeraars die (e)reputatieverzekeringen aanbieden of online dienstverleners die negatieve berichten over je organisatie verdrinken in de meest verborgen poelen van Google. Dit soort verzekeringen en diensten creëert echter schijn veiligheid en vergroten het risico op reputatieschade.

Deze verzekeraars zeggen dat ze de schade verhalen op de daders en negatieve berichten verbloemen. Ook zijn er verschillende dienstverleners die bedrijven helpen om alle berichtgevingen op “Google” te verwijderen om zo de impact van negatieve berichtgeving te minimaliseren.

Door het afsluiten van een dergelijke verzekering of het afnemen van zo’n dienst creëren bedrijven enkel schijn veiligheid.

In de eerste plaats omdat de online reputatie een onlosmakelijk aspect is van de totale reputatie.

In de tweede plaats is manipulatie van zoek resultaten door een externe partij – of het verwijderen van "negatieve" berichten – alleen maar olie op het vuur gooien. 

Onderzoeken hebben uitgewezen dat het niet de financiële schade is die de grootste impact heeft op een bedrijf, maar misschien belangrijker nog dat uit cijfers blijkt dat het meer dan een jaar duurt om deze reputatie weer op te bouwen, heeft u daar de financiële middelen voor; en de tijd?

Het Nederlandse MKB is zich ervan bewust dat reputatieschade, fraude en cybercrime impact hebben op de continuïteit van hun bedrijf, maar de omvang van de gevolgen kunnen ze niet goed overzien. Ondernemers hebben een rooskleurig beeld van hun eigen risicosituatie en maken nauwelijks gebruik van risicospecialisten. Slechts 1/3 heeft de afgelopen vijf jaar wel eens advies gevraagd aan een risicospecialist.

Deze risico’s zullen naar verwachting de komende drie jaar de belangrijkste oorzaken van reputatieschade blijven. Daarnaast zien we dat relaties met derden een snelgroeiend nieuw risicogebied is. Ondernemingen worden in toenemende mate aansprakelijk gesteld voor handelingen van hun leveranciers en verkopers.”

Onderzoeken laten zien dat de meeste (4/5) organisaties menen een sterke reputatie te hebben. “Haaks hierop staat dat slechts (1/5) van deze bedrijven iets kan doen om de mogelijke reputatierisico’s te kunnen beheersen”.   

Gevolgen van reputatieschade

Gevraagd naar de gevolgen van reputatieschade vreest men voor omzet verlies en verlies van merk waarde. De sector waar reputatieschade het meeste vreest is de financiële dienst verlening. Steeds meer organisaties zijn actief in de uitdagende wereldwijde omgeving waarin één gebeurtenis of een combinatie van gebeurtenissen de strategische doelstellingen, reputatie en/of het voortbestaan van een organisatie serieus kan bedreigen.

Als het gaat om bewustwording rond risicomanagement en ondernemen verwacht het Nederlandse MKB een te grote rol van de overheid, van brancheorganisaties en van banken en verzekeraars. Meest opvallende wat is gebleken uit onderzoeken is dat bijna 1/3 van de ondernemers geen plan van aanpak hebben om bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en te beheersen.

Wanneer bedrijven hun reputatie écht veilig willen stellen, moeten zij zelf verantwoordelijkheid dragen voor het voorkomen van reputatieschade. Dat begint natuurlijk bij gedrag. Door een kritische kijk op de eigen organisatie en door acceptabel gedrag richting alle stakeholders voorkom je de meeste kritiek.

Wanneer bedrijven op deze manier aan de slag gaan met reputatiemanagement kunnen ze dure reputatieverzekeringen links laten liggen. 

Brand: slechts één op de tien MKB’ers schat in dat brand leidt tot een faillissement, maar de praktijk leert dat binnen twee jaar na een brand de helft van de bedrijven failliet is.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts één op de tien van de ondervraagde ondernemers verwacht dat een brand de onderneming uiteindelijk fataal wordt. Brand betekent in veel gevallen dat het bedrijf een tijd stil ligt; De ondernemer heeft alle tijd en aandacht nodig voor wederopbouw, maar de klanten en de concurrentie zitten niet stil. En er is ook nog zoiets als de emotionele impact die een brand en de nasleep hebben op een ondernemer.’  


Ik wens u veel gezond verstand toe, maar raadt u wel aan iets te doen!

Opbellen
E-mail
Info