Op zoek naar een Security Officer?

Bent u op zoek naar een Security Officer, coördinator informatiebeveiliging, een Security Expert, Concern Information Security Officer (CISO) of een IT-Security consultant met kennis op het gebied van de informatiebeveiliging en de bekende methodieken/kaders zoals ISO27001, NEN7510, ISO22301, NIST, Cramm, A&K? 12secure-u heeft die mensen voor u!

Onze experts kunnen een informatiebeveiligingsbeleid opstellen en vlekkeloos implementeren. Wij doen dat door onze goede theoretische kennis te combineren met ruime ervaring en leiderschap. De meeste raamwerken zijn voor ons bekend en gezien de ervaring die we hebben kunnen we in een kort tijd grote implementaties uitvoeren.

Naast het opstellen en implementeren van informatiebeveiliging zijn we ook expert in het borgen en monitoren van informatiebeveiliging. Verankeren van informatie binnen de organisatie en in diverse rapportages verwerken van de indicatoren is voor ons bekend, u kunt steunen op onze ervaring met prestatie-indicatoren en kritieke succesfactoren. Daarnaast kunnen we de interne auditfunctie inrichten en eventueel uitvoeren.


Taken die we o.a. uit kunnen voeren zijn:

  • ontwikkelen, onderhouden, actualiseren en uitdragen van het beveiligingsbeleid;
  • analyseren van risico's, kwetsbaarheden en afhankelijkheden;
  • bewaken en bevorderen van informatiebeveiligingsstandaarden;
  • vervullen van een actieve rol in projecten;
  • adviseren van het management op het gebied van informatiebeveiliging en riskmanagement;
  • opstellen en implementeren van een audit- en monitoringsplan;
  • signaleren van knelpunten en gevraagd en ongevraagd doen van verbetervoorstellen.
Opbellen
E-mail
Info