ENSIA

De resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ werd in november 2013 tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG aangenomen.

Daarmee erkennen alle gemeenten het belang van informatieveiligheid en de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) als het gemeentelijk basisnormenkader voor informatieveiligheid. Gemeenten spraken in de resolutie af hun eigen toezichthouder, de gemeenteraad, in het jaarverslag te informeren over informatieveiligheid. Ook roepen zij op de verantwoordingslasten over informatieveiligheid te verminderen.

Die oproep was de aanleiding voor het project ENSIA, een initiatief van de VNG en de ministeries van BZK, I&W en SZW. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Het heeft als doel een eenmalige informatieverstrekking en IT-audit te worden.

12secure-u en zijn partners deden in het afgelopen jaar, het proefjaar van ENSIA, ruime ervaring op in het ondersteunen van de gemeenten bij de zelfevaluatie van de DigiD- en SUWInet-normen en het afgeven van de Assurance rapportage over de verklaring van het college van Burgemeester en Wethouders (B en W), alsook de onderliggende stukken.

Met deze ervaring staan wij ook voor het verantwoordingstraject over 2019 voor u klaar om deze ondersteuning te bieden en de benodigde Assurance rapportage op te stellen.

Wilt u ondersteuning voor ENSIA of informatie?

We komen graag met u in contact, bel 055-5218119 of mail info@12secure-u.nl ons om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. wij helpen u met alle plezier verder!

Eenmalige verantwoording

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het creëren van een betrouwbare overheid die zorgvuldig met informatie omgaat. Het gaat om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie, in de meest brede zin van het woord. Het waarborgen van de betrouwbaarheid van informatie zorgt voor een goede kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprocessen.

Met het project ENSIA moet er een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid gecreëerd worden. Daarbij ligt de focus op de horizontale verantwoording: binnen de gemeente, met een belangrijke rol voor de gemeenteraad.

Met ENSIA kunnen gemeenten in één keer verantwoording afleggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG, dat aansluit op de planning en control-cyclus van de gemeente. Het gemeentebestuur krijgt zo meer overzicht over de informatieveiligheid van hun gemeente en kan beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

Ook structureert ENSIA de verticale verantwoording richting de Rijksoverheid in het kader van de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet).

 
Opbellen
E-mail
Info