Data Protection Officer (DPO)

Als organisatie beschikt u vaak over veel persoonsgegevens. Koppelen en integreren van data, big data, business intelligence, datamining, etc. zijn allemaal thema’s waar steeds meer organisaties mee bezig zijn.

Op het moment dat hierbij persoonsgegevens worden gebruikt is het van belang om te voldoen aan de wet. De Data Protection Officer (DPO), ook wel Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) genoemd, bewaakt dit en signaleert tijdig problemen en (mogelijke) knelpunten. Daarnaast denkt hij ook mee met de organisatie om het gebruik van persoonsgegevens zo eenvoudig en veilig mogelijk te maken.

Privacybescherming wordt steeds belangrijker

Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens een onderwerp waarmee zij zich in positieve zin willen onderscheiden van concurrerende bedrijven.

Daarnaast worden de boetes voor het niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens ook steeds hoger, zeker op het moment dat de nieuwe EU privacy verordening wordt ingevoerd. Deze zal hoogstwaarschijnlijk nog strenger zijn dan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die momenteel van kracht is.

Algemene informatiebeveiliging werkt niet altijd, waardoor privacy risico’s ontstaan. Men bouwt dikke en dure muren rond gegevens, maar zonder organisatorische naleving van richtlijnen en procedures voorkomt dat niet het weglekken van gegevens. Het risico wordt niet uitgesloten dat ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot persoonsgegevens met alle gevolgen van dien.

Met behulp van Privacy Enhanced Technologies (PET) kan een organisatie aan de bron al technische maatregelen treffen en het aantal identificerende gegevens tot het absolute minimum beperken. Daar waar het niet nodig is, wordt de identiteit losgekoppeld van de overige persoonsgegevens. 

Privacy experts van 12secure-u

De Data Protection Officers van 12secure-u zijn hooggekwalificeerde consultants met ruime ervaring in het (EU-)Privacy en IT-Security domein met expertise en ervaring op het gebied van gegevensbescherming. De Data Protection Officers kunnen in-house bij u werkzaam zijn, maar ook extern, in deeltijd of fulltime. Als u zelf een Data Protection Officer (DPO) of Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) heeft, kan 12secure-u deze ondersteunen en voorzien van specialistisch en hoogwaardig privacy advies. Ten slotte levert 12secure-u kant en klare oplossingen voor Privacy compliance.

Privacy, PET en 12secure-u

We kunnen uw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van een PIA of deze voor u uitvoeren. Hiermee biedt u uw organisatie een instrument om privacy risico’s in een vroeg stadium op een gestructureerde en heldere manier in beeld te kunnen brengen.

  • Wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het onderzoeken van de Privacy benodigdheden voor uw organisatie;
  • 12secure-u kan de maatregelen opstellen voor u zodat u voldoet aan de nieuwe EU privacy verordening door het implementeren van de juiste vorm van Privacy Enhanced Technologies (PET) en het doorlopen van de stappen die benodigd zijn om ook in de toekomst op de juiste manier om te gaan met persoonsgegeven. 
Opbellen
E-mail
Info